Lai Đại Hàn là ai?

“Lai Đại Hàn” là hàng nghìn trẻ em được sinh ra bởi phụ nữ Việt sau khi họ bị quân lính Hàn hãm hiếp trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Từ năm 1964 đến năm 1973, khoảng 320.000 lính Hàn được điều tới Việt Nam để cùng Mỹ thực hiện cuộc chiến tranh tại đây.

Những phụ nữ bị hãm hiếp hoặc phải chịu bạo lực tình dục lúc đó mới chỉ 12 hoặc 13 tuổi, khoảng 800 người trong số đó hiện vẫn đang còn sống. Hiện tại, vì là nạn nhân của hãm hiếp và bạo lực tình dục thời đó nên hàng nghìn người mang hai dòng máu Việt – Hàn đang phải sống tại Việt Nam mang theo nỗi uất ức dai dẳng.

Nhiều Lai Đại Hàn và gia đình của họ đang phải sống trong cảnh nghèo đói, không biết đọc, viết, không đủ điều kiện để được tiếp cận các dịch vụ xã hội, ví dụ như chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Chính Phủ Hàn Quốc không thừa nhận đã gây ra bạo lực tình dục cũng như không có thiện chí xin lỗi các nạn nhân của các hành vi xấu xa đó.