16/01/2019

Tổ Chức Vì Công Lý Lai Đại Hàn (JLDH) tổ chức tiếp đón tại Tòa Nhà Quốc Hội Vương Quốc Anh

Các diễn giả gồm có: Jack Straw, Cựu Ngoại Trưởng Anh kiêm Đại Sứ Quốc Tế JLDH; Lord William Hague, Cựu Ngoại Trưởng Anh kiêm đồng sáng lập Ban Phòng Chống Bạo Lực Tình Dục; Nadia Murad, Chủ Nhân Giải Thưởng Nobel Vì Hòa Bình 2018; và các thành viên của cộng đồng
Lai Đại Hàn.

TỔ CHỨC VÌ CÔNG LÝ LAI ĐẠI HÀN

Tổ Chức Vì Công Lý Lai Đại Hàn đại diện cho tiếng nói của các nạn nhân bạo lực tình dục chiến tranh Việt Nam. Hiện nay, hàng nghìn người cả nam lẫn nữ, là con lai mang hai dòng máu Việt – Hàn, đang phải sống trong sự cơ cực tại Việt Nam. Họ được gọi chung là Lai Đại Hàn, tức là “mang dòng máu lai”; nạn nhân của những vụ hãm hiếp.

Chúng tôi muốn nói lên những câu chuyện của họ. Chúng tôi muốn mang về công lý cho Lai Đại Hàn.

Nút ghi chú để chuyển tới trang tiếp theo: LAI ĐẠI HÀN LÀ AI

Các câu chuyện