Jack Straw

Rt Hon Jack Straw

International Ambassador for Justice for Lai Dai Han

Rt Hon Jack Straw là một trong số ba Bộ Trưởng cấp cao có nhiệm kỳ trong Nội Các thuộc Chính Quyền Tony Blair và Gordon Brown kéo dài từ năm 1997 đến năm 2010. Ông là Ngoại Trưởng nhiệm kỳ 2001-2006, Bộ Trưởng Nội Vụ nhiệm kỳ 1997-2001, Lãnh Tụ Hạ viện (2006-7), Lãnh Tụ Thượng Viện và Bộ Trưởng Tư Pháp nhiệm kỳ 2007-10. Ông là Thành Viên Quốc Hội Blackburn từ tháng 05/1979 đến tháng 05/2015 sau khi thôi nhiệm kỳ tại Hạ Viện.
Trước khi trở thành thành viên quốc hội, Jack là một Luật Sư, sau đó là Đặc Vấn trong Chính Phủ Đảng Lao Động nhiệm kỳ 1974-79. Ông cũng từng là thành viên của Đảng Đối Lập năm 1980-97.
Năm 2001, được bổ nhiệm làm Ngoại Trưởng, Jack đóng vai trò quan trọng trong những biến cố chính sách ngoại giao sau vụ khủng bố 11/09 tại New York và các động thái can thiệp tại Afghanistan và Iraq. Ông là đầu mối ngăn chặn những xung đột vũ trang nguy hiểm giữa Ấn Độ và Pakistan tại điểm nóng Kashmir năm 2002. Ông còn có 5 năm là thành viên của Hội Đồng Châu Âu. Năm 2005, ông đã thành công trong việc kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán trở thành thành viên EU chính thức. Ông hiện đang là Đồng Chủ Tịch Diễn Đàn Anh – Thổ do chính phủ hậu thuẫn. Ông được Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Abdullah Gul, tặng thưởng Huân Chương năm 2012.
Cùng với những đồng nghiệp ở cả Pháp lẫn Đức, Jack đã khởi xướng đàm phán “E3” (sau đó là “E3+3”) với Iran về chương trình hạt nhân, đồng thời thể hiện sự quan tâm rất lớn tới Iran, ông đã có tám lần đến thăm nơi đây.
Với tư cách là Bộ Trưởng Nội Vụ (1997-2001) Jack đã áp dụng nhiều biện pháp để ngăn chặn các hành vi phân biệt đối xử, mang lại cuộc sống công bằng hơn cho tất cả mọi người. Các giải pháp gồm có đòi công lý trong vụ án mạng Stephen Lawrence, Luật Quan Hệ Chủng Tộc (Sửa Đổi), Luật Nhân Quyền, Luật Quyền Tự Do Thông Tin, Luật Bảo Mật Dữ Liệu, và cải tổ toàn diện luật bầu cử và trợ cấp hoạt động đảng phái.
Ông hiện đang là Giáo Sư Khách Mời của Đại Học Luân Đôn (Khoa Chính Sách Công) đồng thời cũng là Thành Viên Tích Cực của Viện Nghiên Cứu Dịch Vụ Hợp Nhất Hoàng Gia (RUSI). Ông được bổ nhiệm làm Chủ Tịch Diễn Đàn Trẻ Tuổi Blackburn năm 2015 và Ủy Viên Quỹ Tín Thác Giáo Dục Tauheedul năm 2017. Bên cạnh đó, ông còn là Ủy Viên Diễn Đàn Chiến Lược Toàn Cầu và Tổ Hợp Tác Đại Tây Dương.
Ấn phẩm: ‘Last Man Standing: Memoirs of a Political Survivor’ (2012, Macmillan) (Người Sống Sót Cuối Cùng: Ký Ức Về Chính Trị Gia Cuối Cùng); Bài Giảng của năm 2012 về Cải Tổ Luật Pháp (CUP).

Ngoc Thuy Bui

Board Member

Ngoc Thuy is a legal interpreter for the United Kingdom’s Ministry of Justice and secretary of the Vietnamese Association in the UK (VAUK), a non-profit organisation representing more than 100,000 Vietnamese people in the UK. Working with the VAUK team, Ngoc Thuy has organised business, cultural and fund-raising events, all intended to help foster better relations between the UK and Vietnam. She was also actively involved in facilitating legal advice for the owners of nail bars in the UK falsely accused of human trafficking. In her spare time Ngoc Thuy is an active member of Global Diplomatic Forum, a London-based, independent, not-for-profit organisation, dedicated to facilitating the global exchange of ideas and knowledge, and building bridges for understanding and cooperation. She also teaches Vietnamese to children at the Vietnamese language school in London and works as a brand ambassador for a number of Vietnamese cosmetic companies.
 
Ngoc Thuy advises JLDH on community outreach, helping to raise awareness in the UK and internationally of the plight of the Vietnamese victims of sexual violence and their children.
 
Ngoc Thuy has a bachelor degree in International Relations from the Diplomatic Academy of Vietnam, a Masters in Human Resources Management and a Diploma in Public Service Interpreting.