Chiến dịch

Tổ Chức Vì Công Lý Lai Đại Hàn là đại diện cho tiếng nói của các nạn nhân bạo lực tình dục, họ thực hiện các chiến dịch nhằm kêu gọi Hàn Quốc thừa nhận và xin lỗi vì đã gây ra các vụ hãm hiếp và bạo lực tình dục hàng loạt đối với phụ nữ Việt Nam trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Hàn Quốc tính đến nay vẫn từ chối thừa nhận hoặc không xin lỗi khi quân lính của họ đã gây ra biết bao vụ bạo lực tình dục trong cuộc Chiến Tranh Việt Nam.

Do không thừa nhận và cũng không xin lỗi về các vụ bạo lực tình dục do quân lính Hàn gây ra, nên chính phủ Hàn Quốc cũng không bảo vệ công lý cho các nạn nhân bị hãm hiếp và các trẻ em được sinh ra sau các vụ hãm hiếp đó.

Năm 2017, Chính Phủ Hàn Quốc thể hiện rõ quan điểm về việc “phủ nhận quyền lợi của những phụ nữ là nạn nhân thời chiến”. Cụ thể, Hàn Quốc tiếp tục từ chối thừa nhận hoặc xin lỗi tội ác bạo lực tình dụng do quân lính của họ gây ra trong Cuộc Chiến Tranh Việt Nam.

Tổ Chức Vì Công Lý Lai Đại Hàn hợp tác với các nhà lập chính sách, nhà văn và nghệ sỹ với mong muốn công lý phải được thừa nhận, cùng với đó là đại diện cho Lai Đại Hàn trong các nỗ lực gây quỹ.

Chúng tôi muốn được nâng cao nhận thức của mọi người, các nhà lãnh đạo cộng đồng phải được kết nối với các nạn nhân của bạo lực tình dục để từ đó hiểu được những nỗi thống khổ của họ, tiếp đến là tạo ra các tác phẩm cộng đồng như một lời nhắc nhở về sự đau thương mà Lai Đại Hàn phải gánh chịu.