Liên hệ

Để tìm hiểu thêm về Tổ Chức Vì Công Lý Lai Đại Hàn và những việc mà chúng tôi đã làm, vui lòng liên hệ với contact@laidaihanjustice.org hoặc điền vào mẫu biểu dưới đây.

Nếu bạn là nạn nhân của các hành vi diễn ra trong thời kỳ Chiến Tranh Việt Nam, chúng tôi luôn mong muốn được lắng nghe câu chuyện của bạn.

Nếu muốn hỗ trợ chúng tôi, bất kể bạn có phải là thành viên của cộng đồng người Việt hay không, chúng tôi cũng rất muốn được lắng nghe bạn. Sứ mệnh của chúng tôi là nâng cao nhận thức về các hành vi bạo lực tình dục diễn ra tại Chiến Tranh Việt Nam, giúp đỡ các nạn nhân và gia đình của họ trước khi sự việc trở nên quá muộn và quan trọng nhất là đại diện cho tiếng nói của những người phụ nữ Việt Nam không được bảo vệ đồng thời đòi lại Công Lý cho Lai Đại Hàn.