Justice for Lai Dai Han

In the Media

Voice of America – 16th September 2017

Cựu Ngoại trưởng Anh Straw: ‘Cần cuộc điều tra cấp cao về con lai Đại Hàn’

Read more

“Chuyện chưa kể về phụ nữ Việt Nam” là chủ đề của một sự kiện lần đầu tiên diễn ra ở London, Anh. Một chuỗi những câu…

Posted by VOA Tiếng Việt on Friday, 15 September 2017


Lai Dai Han Justice Event – 12th September 2017


The Independent – 11th September 2017

Vietnamese women raped in wartime seek justice for a lifetime of pain and prejudice

Read more